fredag 6. mai 2016

Dykkerforbudet på Blücher fortsetter til evig tid

Permanent fredning av restene etter krysseren Blücher

VEDTAK: Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 15 og § 19 jf. 22 vedtar Riksantikvaren å frede restene etter krysseren Blücher som skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært om bord eller deler av slike, synlige eller liggende i bunnmassene under, i eller ved vrakområdet. Omkomne og deres eiendeler og personlige utstyr som omfattes av gravferdsloven § 1 tredje ledd, omfattes ikke av fredningsvedtaket.

"Dykking innenfor fredningsområdet er ikke tillatt uten dispensasjon fra Norsk Maritimt Museum. Tillatelsen skal medbringes i forbindelse med dykking på stedet."Du kan laste ned hele fredningsforslaget (PDF) på hjemmesiden til Frogn Kommune.

The end

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar