torsdag 5. mai 2016

Fredningen av vrakrestene etter Blücher er inne i sluttfasen

Endelig fredningsforslag for Blücher-vraket er sendt ut

Fra saksklisten til Frogn kommunestyre kan vi lese følgende:

Forslag til vedtak om fredning av krysseren Blücher, Drøbaksundet Frogn kommune iht. Lov om kulturminner § § 15 og 19.
Frogn kommune har mottatt forslag til vedtak om fredning av rester etter krysseren Blücher ved Askholmene i Drøbaksundet, Frogn kommune. Dette er fredning etter kulturminneloven §§ 15 og 19 som skal forelegges kommunestyret iht kulturminneloven § 22. nr 3. Fredningsforslaget omfatter skipsvraket etter krysseren Blücher og alt som er, og har vært ombord i fartøyet i området. Videre omfatter fredningen en sone på 100 meter rundt vraket. Formålet er å sikre kulturhistoriske verdier, beskytte vitenskapelige interesser, sikre kulturminne som krigsminne og sikre de omkomnes siste hvilested som grav og at gjenstander ikke fjernes. Rådmannen anbefaler at fredningsvedtaket godkjennes.
Rådmannens innstilling: Kommunestyret er positive til Riksantikvarens forslag til vedtak om fredning av rester etter krysseren Blücher ved Askholmene i Drøbaksundet, Frogn kommune, med hjemmel i lov om kulturminner (kml) §§ 15 og 19, slik det er utformet i oversendelsesbrev av 22.04.2016 til Frogn kommune.
Ifølge en artikkel i AMTA sa kommunestyret i Frogn et enstemmig ja til å støtte Riksanktikvarens forslag om permanent fredning av Blücher.
Det endelige verningsforslagets tekst om dykking på vraket er foreløpig ukjent. De fleste organisasjoner som utdanner dykkere har vært kritisk til de foreslåtte reglementet for fritidsdykking på vraket, herunder krav om søknad, og innsending av loggbøker og annen informasjon etter hvert dykk..
Blücher synker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar