fredag 22. juli 2016

Larvikittbrudd i Mørje

Et dykk ned i Norges nasjonalbergart


Tekst og foto: Espen Braathen

I Tyskland er dykking i vannfylte steinbrudd big business. Også svenskene har sitt dykkbare Vagnhärads kalkbrudd et stykke fra Stockholm. Da jeg fikk øynene opp for et vannfylt steinbrudd noen få km fra mitt bosted i Porsgrunn var saken biff. Her skal det dykkes!


Larvikitt

Området rundt Tveidalen i Larvik er lokalitet for det som er den største uthenting av bergarten larvikitt i Norge. Her har det blitt drevet omfattende bergverksvirksomhet i 100 år og det skal godt gjøres å finne en inntakt fjelltopp. Larvikitten ble i 2008 kåret til Norges nasjonalbergart og preger alt fra bygninger til benkeplater over hele verden.

Rett over fylkesgrensen til Telemark ligger Mørje-området der Blue Pearl AS drev larvikittbrudd frem til ca 2008/09. Det største bruddstedet ligger ved Sagåsen og her har man saget ut steinblokker langt dypere enn det som er naturlig bakkenivå. I løpet av de årene som har gått siden driften av bruddet ble stanset har bruddgropen langsomt blitt fylt opp med vann.

Med bare et fåtalls historiske bilder fra før vannfyllingen å forholde oss til var vi ganske ukjente med hva vi ville finne når vi hoppet uti for å dykke i Sagåsen-bruddet. Når vi vet at moderne bergverksvirksomhet normalt benytter en pallehøyde på 10 meter ga det ihvertfall en indikasjon på minimumsdypden.


25 meter

Overraskelsen ble derfor stor da vi etter noen minutters nedstigning plutselig befant oss på 25 meters dyp! Dessverre var sikten på maks to meter på det dypeste. Det var et brunt og humuspreget vann som praktisk talt absorberte nesten alt lyset fra lyktene våre.

Etter to dykk har vi fått en brukbar oversikt over dykkestedet. Langs den norvestlige veggen finner man en del elkabler, et par industritrapper og en stige samt noen kompressorslanger. Langs den sørvestlige veggen finner man ytterligere et par industritrapper. Disse er plassert oppe på noen steinblokker hvor man kan svømme igjennom en passasje. På fem til ti meters nivået finner man en masse trykkrør og slanger, samt pumpeutstyr og en del elektriske kabler. De to andre sidene har færre etterlatenskaper og bunnen langs den nordøstlige veggen preges av et stor haug med vrakstein langs hele lengden.


Dårlig sikt

Det var skikkelig gøy å få dykke på det som trolig var et jomfruelig sted. Siktforholdene, som på høsten 2015 varierte med dybden fra dårlig til elendig, var derimot med på å legge en liten demper på opplevelsen. Dette er et mørkt og kaldt sted som kun anbefales for rutinerte dykkere. Det er fremdeles mulighet for ytterligere nivåstigning på vannet i bruddet. Som du se på bildet er blant annet maskinhuset på kranen i ferd med å forsvinne under overflaten og det vil kunne tilføre flere detaljer som man kan se på under et dykk.


Lokasjon

Tidligere Blue Pearl AS sitt brudd i Sagåsen, Mørje, Porsgunn I skrivende stund er det mulig å kjøre helt ned til vannkanten dersom du har en litt større bil av typen SUV eller pickup. Dersom det ikke er mulig må man frakte utstyret opp og ned en ca 100 meter lang bakke. GPS posisjon: 59°2'38.1"N 9°49'43.2"E (WGS84) .


Kart: Gule sider

VideoEtterord

Etter en artikkel i lokalavisen Varden ble jeg raskt oppringt av daglig leder i Lundhs AS som kjøpte opp området til Blue Pearl etter nedleggelsen. På tross av ingen drift i området på minst 6-7 år var vedkommende lite fornøyd med dykkingen. I løpet av vinteren 2016 ble det innstallert en større pumpe i bruddet for å tømme det for vann. Resultatet ble at vannstanden sank med anslagsvis 15 meter etter noen få månender. Per i dag er med andre ord stedet ikke spesielt velegnet for dykking.


I mars 2016 var vannstanden betraktelig redusert i Blue pearl bruddet.

Lundhs AS innstallerte i løpet av vinteren 2016 en kraftig pumpe for å tømme bruddet for vann.
I mai 2016 var det ikke mye vann igjen i Sagåsen dagbruddet.

EB2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar