onsdag 17. februar 2016

Frikjent i Blücher saken

Dom fra Follo tingrett den 16.02.2016

Frikjent for tyveri

MERK: Referat fra tingrettens behandling finner du her: http://scubatronix.blogspot.no/2016/02/tingretten-behandler-tyveri-fra-blucher.html 

"Etter bevisførselen i retten har retten kommet til at den aktuelle beltespennen ikke kan sies å ha vært i noens besittelse, slik den lå overgrodd og skjult i mudderet på bunnen av Oslofjorden et stykke vekk fra vraket."

"Spørsmålet om eierforholdet til beltespennen er ikke opplagt. Slik retten ser det, kan ikke Saga Shipping AS regnes som eier av den."

"Retten er enig med aktor i at mye taler for at staten må regnes som eier av beltespennen, men tar ikke uttrykkelig stilling til dette, gitt den begrensede bevisførselen og at det ikke er nødvendig for resultatet."

"Slik det framgår over, blir tiltalte å frifinne for overtredelse av straffeloven (1902) #257. Dommen er enstemmig."


Kommentar

Dommen tar ikke uttrykkelig stilling til hva som skal defineres som "stridsmidler" i de opprinnelige salgskontraktene fra Staten. Det antydes at Staten fremdeles eier disse gjenstandene/"stridsmidlene". Saga Shipping AS kan tydeligvis ikke regnes som eier av beltespennen. Slik retten vurderer saken oppfattes beltespennen som hittegods slik jeg tolker det. Retten har ikke tatt stilling til derelinkvering i sin ytterste konsekvens, som feks hvor lenge gjenstanden må ligge på bunnen før de betegnes som eierløse. Snarere er det gjenstandens tilstand og lokalitet som har vært avgjørende.

Gjenstander som man finner rundt eller på vrak (?) som ikke er rammet av kulturminneloven vil med andre ord kunne betegnes som eierløs/besittelsesløs i gitte sammenhenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar