tirsdag 17. februar 2015

NiMH-batterier

Moderne NiMH-batterier

Det sylindriske AA-batteriet er fremdeles det mestselgende batteriet i verden. Det er imponerende når vi vet at formfaktoren ble lansert for nesten 70 år siden i 1947. Mens for eksempel dykke- og videolamper til undervannsbruk i stor grad har migrert til lithium-polymer baserte batteriteknologier, så bruker undervannsblitzer fremdeles de klassiske AA-batteriene som strømkilde. Dette gjelder for eksempel de populære blitzer fra Inon og Sea & Sea.

Inon Z-240 undervannsblitz bruker fire AA-batterier som strømkilde.

Oppladbare AA-batterier

Selv om den fysiske størrelsen har vært uforandret i snart 70 år har det skjedd en kontinuerlig evolusjon når det gjelder batterikjemien på innsiden av cellene. Alkaliske batterier er blitt dominerende på markedet for engangsbatterier og forskjellige typer oppladbare batterier har blitt lansert. Frem til 1990-tallet var det oppladbare nikkel kadmium (NiCd) baserte batterier som var nærmest enerådende. Men på midten av 1990-tallet besluttet EU seg for å fase ut bruken siden kadmium er et giftig tungmetall. En annen uheldig egenskap med NiCd-batterier er den såkalte hukommelseseffekten. Dersom batteriene bare klattlades uten å tømmes helt for strøm ved regelmessige intervaller vil cellene etterhvert begynne å holde igjen på strømmen når utladningen har kommet ned på det nivåer der den forige oppladingen startet.


Hedigvis hadde man klart å utvikle en ny type oppladbar batterikjemi der kamiumet ble erstattet av hydrogen bundet i fast form til et metalisk materiale. Den nye typen oppladbart batteri kom for første gang på markedet i 1989 og fikk betegnelsen NiMH (nikkel metal hydrid). NiMH-baserte batterier er ikke utsatt for hukommelseseffekten og batterikjemien er i tillegg i stand til å lagre to-til-tre ganger så mye energi som et tilsvarende NiCd-batteri. Et problem gjenstod imidertid hvis vi sammenliknet NiMH-batterier med tradisjonelle alkaliske engangsbatterier. Både NiCd og NiMH-batteriene har en stor grad av selvutladning. Hvis du lagret er nyladet NiMH-batteri vil du miste ca 20 prosent av ladningen etter bare en månede og etter ti til tolv måneder så vil batteriet være helt tomt for strøm.

Et nyladet NiMH-batteri mister ca 20 prosent av effekten etter å ha vært lagret i 28 dager i romtemperatur.
I praksis betyr det at du alltid må lade opp et tradisjonelt oppladbart batteri før du tar det i bruk. Dette er i sterk kontrast til et moderne alkalisk engansbatteri som gjerne får påstemplet en best før dato som ligger 10 år etter produksjonsdatoen. Og selv da er det bare ubetydelig forringet. Du vil kunne ta batteriet i bruk mange år etter "best før"-datoen og fremdeles få levert greit med strøm.

Med de utfasede NiCd-batteriene kunne man forebygge selutladningen ved å la batteriene stå montert i laderen for vedlikeholdsladning med en veldig liten ladestrøm ("trickle charge"). Moderne NiMH-batterier er ikke så glade i kontinuerlig vedlikeholdsladning, men det finnes intelligente ladere som overvåker batteriet etter endt ladning og starter ladingen på nytt når kapasitetten faller under et gitt nivå. Er du en tung batteribruker så får du nok kjapt en rutine på at du setter ganske nyoppladede batterier inn i apparatet før bruk. Ulempen oppstår først hvis du ønsker å bruke oppladbare batterier i et apparat som bruker lite strøm over lang tid, som for eksempel en fjernkontroll. Her vil fort selvutladningen til batteriet overstige utladningen som følge av bruken.

Sanyo eneloop

I 2005 kom en ny type NiMH-batterier på markedet fra Sanyo. En sterke forbedret batterikjemi med renere materialer og forbedrede legeringer hadde redusert batteriets selvutladning betraktelig. Det nye batteriet ble solgt under varemerket eneloop for å signalisere at det var en del av et miljøvennlig kretsløp. I årene som fulgte ble batteriteknologien bak eneloop-batteriene forbedret flere ganger og den siste generasjonen har fått helt revolusjonerende egenskaper sammenliknet med et tradisjonelt NiMH-batteri. Et standard eneloop-batteri beholder hele 90 prosent av ladningen etter 1 år og hele 70 prosent etter fem år, Samtidig skal det tåle hele 2100 ladesykluser. Det står i sterk kontrast til de 500 syklusene som ofte oppgies for tradisjonelle NiMH-batterier.

Sanyo var først på markedet med NiMH-batterier som har lav selvutladning.

Det sies at det ikke finnes noen gratis lunsj og det gjelder også i dette tilfellet. Eneloop-batterienes strålende egenskaper kommer til kort på et område. Kapasiteten er vesentlig lavere enn for et tradisjonelt NiMH-batteri. Kapasiteten oppgies i milliamperetimer (mAh) og måles ved en standardisert utladning ned til 1,0 volt ved en belastning på 500 mA. Et batteri på 2000 mAh vil med andre ord vare i fire timer i en slik kapasitetstest. Da det vil være en hvis grad av variasjon fra det ene batteriet til det andre finnes det to forskjellige metoder å oppgi kapasiteten på. Minimumskapasiteten er det som alle batteriene vil kunne gi, mens "typisk kapasitet" gjelder for de fleste battericellene som er testet, men ikke for alle. Forskjellen på minimums og typisk kapasitet er gjerne en eller to hundre mAh. Skal du sammenlikne batterikapasiteter må du vite hvilken måling det er snakk om. Enkelte produsenter er gladere i å oppgi typisk kapasitet enn andre da det gir et større nummer å trykke på embalasjen.

NiMH-batterier med lav selvutladning beholder mesteparten av kapasiteten selv etter 1 års lagring.
Mens tradisjonelle NiMH-batterier nå kan fåes med en typisk kapasitet på opp til ca 2850 mAh har standard eneloop batterier en typisk kapasitet på 2000 mAh (1900 mAh minimum). For bruk i strømkrevende apparater lanserte Sanyo derfor et eneloop pro-batteri. Her har man gjort andre prioriteringer i batterikjemien slik at kapasiteten har økt til 2450 mAh (minimum), mens antall ladesykluser er redusert til 500 og kapasiteten etter 1 års lagring ligger på 85 prosent.

Panasonic eneloop

Etter at Panasonic kjøpte samtlige aksjer i Sanyo i 2013 ble det besluttet at Sanyo-varemerket skulle utfases for batterier. Fra og med april 2014 kom derfor eneloop-batterier med Panasonic sitt eget varemerke i handelen.

Fujitsu "ready-to-use"

I årene som har gått siden 2005 har flere andre batteriprodusenter lansert sine egne NiMH-batterier med lav selvutladning. Disse er merket med "ready-to-use", "precharged" eller ReCyko. Disse batteriene har som regel egenskaper som liggere nærmere eneloop pro enn det originale eneloop-batteriet. Typiske egenskaper er at de beholder 70 til 85 prosent av ladningen etter tolv måneder og de har som regel en levetid på 500 til 1000 sykluser.

Fujitsu er den egentlige produsenten av Sanyo og Panasonic sine eneloop-batterier.
I 2015 ble det kjent at den japanske produsenten Fujitsu var den egentlige produsenten (OEM-leverandør) av Sanyos og Panasonic sine eneloop-batterier. På grunn av misnøye med Panasonic sin prising av eneloop-batteriene besluttet Fujitsu å markedsføre disse også under sitt eget navn. Fujitsu sine egne "ready-to-use" batterier er i ferd med å komme i detaljhandelen i 2015 og er i enkelte markeder opp til 20 prosent billigere enn Panasonic sine identiske tvillingbrødre.

Lading

Du kan ofte kjøpe NiMH-batterier sammen med en tilpasset batterilader, men det avhenger av laderen og dine behov om det er en god løsning. I en ideell verden ville det være slik at du må tilføre like mye strøm under lading som batteriet leverer under utladning. Da kunne du for eksempel tilført et 2450 mAh batteri en tilsvarende mengde strøm og fått ladet batteriet fult opp.

I virkeligheten er det ikke slik da batteriene har en indre impedans som gjør at de blir varme under lading og det er også andre tap i veien fra elektristete til kjemi og vice versa. NiMH-batterier har en lade/utladningseffektivitet på ca 66 prosent. Det betyr at du må tilføre omtrent 1,5 ganger så mye energi under ladning som du får igjen under utladning. Har batteriet en kapasitet på 2000 mAh må du for eksempel tilføre 3000 mA under lading. Dersom du velger å hurtiglade batteriene (mer om dette under) kan effektivitetsgraden bli enda dårligere.

Dersom vi benevner batterikapasiteten i mAh som C kan vi se på ulike lademetoder for NiMH-batterier.

En standard lading av NiMH-batteriet foregår med en strøm på 0,1C (eller C/10 om du vil) i 15 til 16 timer. Dersom batteriet har en typisk kapasitet på 2450 mAh betyr det at du skal bruke en ladestrøm på rundt 245 mA i 16 timer. En timer kan brukes til å legge inn en ekstra sikkerhet mot overlading. Ulempen med denne metoden er først og fremst at det tar lang tid. Laderen kan heller ikke tilpasse ladingen til batteriets utladningsgrad.

Dersom vi øker ladestrømmen til et sted mellom 0,2C og 1C så kan vi hurtiglade batteriene. For å sikre at batteriene ikke blir overladet må vi bruke en intelligent lader som kan avbryte ladingen når batteriene er fulle. Det mest vanlige er en metode som kalles for neagtiv delta voltage (NDV). Det viser seg at når NiMH-batteriene er fulladet så vil spenningskurven få et lite fall i det øyeblikket batteriet er fulladet. Vi snakker om et mikroskopisk spenningsfall på bare 5 millivolt (mv), men det er tilstrekkelig til å bli detektert av laderen. Det er også mulig å detektere spenningstoppen av ladekurven (delta voltage = 0), men det har ikke vært så vanlig som NDV-metoden til nå. Etter at hovedladingen er avsluttet kan det være en fordel å foreta en vedlikeholdsladning ("trickle charge") med en strøm på bare 0,05C i ytterligere noen timer. Men man kan ikke vedlikeholdslade NiMH-batteriene over lenger tid. Da bør man heller bruke en lader som stopper ladingen når batteriet er fult og som kan detektere når kapasiteten har sunket til et gitt nivå og deretter starte ladingen igjen.

Eksempel på hurtiglading med negativ delta volt deteksjon og overvåkning av temperaturstigning. En sikkerhetstimer vil uansett avbryte ladingen etter en forhåndsbestemt tid.


Ekstra intelligente NiMH-ladere kan dessuten ofte detektere om du lader feil batteritype (som feks om du prøver å lade opp et alkalisk engangsbatteri), om battericellen er ødelagt, om polariteten er feil osv. Er batteriet ladet ut under den anbfalte grensen på 1,0 volt kan noen ladere vedlikeholdslade batteriet til spenningen kommer opp på et normalt nivå før selve hovedladingen begynner.

Det finnes også mer ekstreme hurtigladere som markedsføres som "15 minutters","superraske", "ultrafast", etc. Disse laderne lader batteriet typisk på en strøm som er opp mot 3 til 4 ganger den typiske kapasiteten (3C til 4C). I slike ladere er det viktig at også temperaturen overvåkes slik at ladingen kan avbrytes dersom temperaturen stiger for raskt over et gitt tidsrom (normalt mer enn 0,6 grader per minutt). Det kalles dT/dt. Noen hurtigladere har viftekjøling av batteriene. En sikkerhetstimer brukes normalt også for å hindre overopplading. Det ligger i kortene at batterikapasiteten må sammenliknes med ladestrømmen for å avgjøre om det er snakk om hurtiglading eller ikke. Batterier med stor kapasitet trenger en lader med høy ladestrøm.

En typisk NiMH-batterilader har plass til fire AA-batterier. De enkleste krever at du lader batteriene i par (typisk for billige standardladere med en strøm på 0,1C), men de fleste ladere nå for tiden har individuell lading og overvåkning av hver enkelt batteri. Man skal være oppmerksom på at mange ladere bare har nok strøm til å lade to battericeller på maks strøm og at ladestrømmen synker til under halvparten når alle fire batteriene er under lading.

Noen intelligente ladere lar deg velge ønsket ladestrøm og lademodi (normal, utladning, refresh og test) men det er ikke vanlig. Normalt vil en helautamtisk lader gjøre jobben tilfredsstillende.

Ikke for undervannsbruk! ;-)


Q: Can eneloop be used in underwater lights?

A: Please do not use eneloop and Panasonic Ni-MH batteries in underwater lights or other airtight appliances. Panasonic Ni-MH batteries feature a gas vent that allows the release of hydrogen when the battery is misused. Gas will not be released under normal usage conditions, but hyper-electric discharge or short circuit can cause internal gas pressure to rise and gas to be expelled. This gas contains hydrogen and sealed devices can’t diffuse the gas, so any source of ignition may potentially cause fire.

Oppsummering

Du bør som regel velge et moderne "ready-to-use" NiMH-batteri dersom du ønsker å kjøpe oppladbare AA-batterier i dag. Du må vurdere ønsket kapasitet mot levetiden på batteriet. Hver klar over forskjellen på typisk kapasitet og minimumskapasitet. Når det gjelder ladere bør du vurdere om den skal brukes hjemme eller på reise, hvor mange batterier du ønsker å lade samtidig og om du ønsker en avansert hurtiglader, eller har god tid og kan vente til dagen etterpå. Noen ladere kan i tillegg til nettspenning også drives av 12 volt fra bilen. Det kan være kjekt på en lang dykketur, men som regel er det nok mer praktisk å ha med et ekstra sett med ferdig oppladede batterier.

Varta Ultra Fast batterilader har en ladestrøm på hele 8000 mA for to AA-batterier og 4000 mA for fire AA-batterier. Ladingen styres av NDV, temperatur og sikkerhetstimer. Batteriene kjøles ned med aktiv viftekjøling.
Ansmanns Energy 16 Plus er ikke av de raskeste men lar deg lade hele 12 stk AA-batterier samtidig med en individuell ladestrøm på 1000 mA.
Tradisjonelle NiMH-batterier finnes ennå og har som regel størst kapasitet og kan hurtiglades.
Fujitsus "ready-to-use" 2450 mAh er identiske med Eneloop Pro fra Panasonic.

Varta sine "precharged" NiMH-batterier (beholder 75% av kapasiteten etter 12 mnd).
Panasonic eneloop pro 2450 mAh i blisterpakke med lader.

Sanyo eneloop XX ble til Panasonic eneloop pro som igjen er identiske med Fujitsu "ready-to-use" 2450 mAh,

søndag 15. februar 2015

NAUTICAM VAKUUM SYSTEM

Endelig slutt på å tenke på lekkasjer i uv-huset?


Det sies at det bare er to typer undervannsfotografer; de som har hatt en lekkasje i undervannshuset sitt og de som kommer til å få det. O-ringene er uv-husets svakeste punkter og før eller siden blir de utslitt. Selvsagt sender du inn uv-huset ditt på produsentes anbefalte intervall for å få byttet alle o-ringene med jevne mellomrom... Men selv om du skulle gjøre det er som regel o-ringen rundt bakstykket og på dome-porten som er huset svakeste punkt. Litt støv og/eller hår vil kunne gi deg en lekkasje. Tradisjonelt har uv-husene  vært utstyrt med et akustiks signal som trigges av en fuktighetssensor plassert i bunn av UV-huset. Men har du først begynt å få vann inn så kan skaden allerede være skjedd. Er du heldig rekker du å ta deg til overflaten og redde kameraet på innsiden før lekkasjen utvikler seg til en katastrofal oversvømmelse.

Selv hadde jeg en mindre vannlekkasje ganske tidlig etter at jeg hadde fått meg et systemkamera under vann, trolig var det o-ringen rundt porten som var litt forurenset. Heldigvis kom det bare en spiseskje eller så med vann inn. Både fotoapparatet og objektivet var sprutsikkert. Så jeg slapp unna med skrekken.

En fuktighetsindikator gir det mao ikke noen fullgod indikasjon på at UV-huset er tett, så i løpet av de siste par årene har det kommet en annen løsning på markedet. Ved hejlp av en vebtil og en pumpe kan du suge ut luften på innsiden av huset. En elektronikk med vakuum-sensor følger med på at vakuumet ikke kollapser. Så lenge undertrykket er på plass er du garantert at UV-huset er vanntett.

Nauticam har valgt å gjøre vakuum-elektronikken til en standard i sine undervannshus for systemkameraer o.l. Dessverre er mitt Nauticam-hus produsert før denne nye finessen kom i bruk, så mitt UV-hus har bare den tradisjonelle fuktighetsindikatoren. Men det finnes en løsning og det er å bytte ut lekkasjesjekk-elektronikken. I tillegg må du kjøpe deg en ventil og pumpe. Fra Nauticam får du ventiler til både M14 og M16 tilkoblinger. Dersom du feks er avhengig av å bruke en ekstern monitor og av en grunn ikke vil installere en vakuum-ventil, finnes det ventilløsninger med en offsett-funksjon slik at kabelgjennomføringen fortsatt kan brukes. Du får også ventiler som kan aktiveres med trykket fra BCD-slangen din.

Nauticam vakuum-ventiler med og uten kabelgjennomføring.

Nauticam vakuum-ventil og nytt elektronikksett.

Nauticam sin nye elektronikk med vakuumsjekk

Vakuumpumpe og vakuumventil.
.
Den originale lekkasjesjekkelektronikken.

Slik ble det inne i uv-huset når alt ble montert. Det meste sitter festet med dobbeltsidig tape.

Man skruar av beskyttelsen over ventilen og pumper til indikatoren på baksiden begynner å lyse grønt.

Det låser grønt i indikatoren når korrekt undertrykk er oppnåd. Dersom undertrykket blir svakere vil indikatoren begynne å lyse gult. Dersom vakummet forsvinner helt vil lampen begynne å lyse rødt.
onsdag 11. februar 2015

Kranservice


Mitt første dobbeltsett kjøpte jeg i 2006 og i løpet av de siste 8 årene så har flaskene blitt ganske slitne på utsiden. I tillegg har et par uheldige luftfyllinger med fuktighet medført litt rusting innvendig i flaskene. Selv om flaskene fremdeles gikk greit igjennom den toårlige trykkprøvingen, har de ikke vært oksygenvasket på flere år noe som reduserer bruksområdet. I tillegg hadde flaskene en egenvekt på bare 13,1 kg og var de letteste i flaskesammlingen min. Det tyngste konkave D12-settet mitt har til sammenlikning flasker som veier 14,9 kg per stykk. Et regulært D12-sett fra noen år tilbake har flasker som veier 14,1 kg per stykk. Det letteste settet krever er par kilo ekstra bly - spesielt på vinteren da underbekledningen er tykkere og oppdriften dessto større.

Jeg bestemte meg for å skrote de utslitte lette flaskene, men for å spare noen kroner bestemte jeg meg for å bare bytte flasker og beholde resten. Både DIR-Zone-manifolden og spennbåndene fra v4-tech virket greie. I tillegg hadde jeg et servicekit til manifolden liggende fra før. Nye konkave ecs-flasker ble kjøpt inn fra FUE og det gamle settet ble demontert. Manifolden fikk alle slitedelene byttet og ble 02-renset. Deretter ble den gamle manifolden og spennbåndene montert på de nye flaskene. Følgelig ble et par tusenlapper spart. Flaskene er i tillegg så nye at de kan brukes i tre år uten trykkprøving. Det viste seg også å være et bruktmarked for de gamle flaskene. Disse ble solgt for seks hundre kroner noe som gjorde regnestykket enda penere.


Ultralydsvasker fra OBH Nordica og sitronsyre fra Idun. Effekten på denne billige ultralydsvaskeren er nok så som så, men man rengjør det grøvste med børster uansett.
Tannbørste, dental mellomromsbørste og q-tips gjør at du får skrubbet de værse smussområdene på kranen før du bruker ultralydsbadet med sitronsyre. Er det gjenstridige flekker slik som ofte oppstår inne i gjengepartiet det regulatoren monteres så kan man gjenta prosessen.
Flaskekranene er utrolig enkelt oppbygd. En underpsindel med teflonflate stenger kranen. En overspindel og topplokk med o-ringer sørger for at kranmekanismen er tett selv i åpen posisjon. Den hvite skiven ligger inne i topplokket for å redusere friksjonen.
Servicesettet til manifolden består av samtlige o-ringer, friksjonsskiver samt både over- og underspindel til de tre kranene, De fire små o-ringene øverst tilvenstre tetter mellomstyklket mellom de to flaskekranenen. De to store o-ringene på toppen av bildet tetter mellom kran og flaskehalsen. De tre o-ringene til høyre tetter toppstykket på kranmekanismen. Under montering smører man de bevegelige delene og o-ringene lett med et oksygenkompatibelt smøremiddel som feks Christo-Lube.
Når du har skrubbet delene ferdig med børstene kjører du en runde i ultralydsbadet som er fylt opp med en sitronsyreoppløsning.
Selv om kranmekanismen er utrolig enkel konstruert finnes det noen kraner som er bedre enn andre. Til venstre ser du den orginale overspindelen på DIR-Zone manifolden min. Til høyre ser du en annen type overspindel som ble satt inn av et verksted som trykket flaskene sist. Den orginale overspindelen har en hvit friksjonsskive på toppen av o-ringen og en flens som holder den på plass og avlaster mot topplokket. Den alternative overspindelen til høyre er av en enklere type som bare har en o-ring og ikke noen ekstra friksjonsskive beskyttet av en flens. Legg merke til at på den enkle overspindelen er o-ringen ganske sliten, mens på overspindelen med friksjonsskiven er o-ringen like fin som ny! Typen med friksjonsskive bruke feks på kraner fra Halcyon og DIR-Zone. Slike detaljer gjør at sjansen for å måtte avbryte et dykk på grunn av utstyrsfeil blir mindre.

Etter at manifolden er montert på flaskene er det på tide med en testfylling for å sjekke at alt er tett.

tirsdag 10. februar 2015

Kameramarkedet i fritt fall


I snapchaten og instagrammenes tid er små kompaktkameraer er ikke lenger folks foretrukne fotograferingsverktøy. Her har mobiltelefonen tatt over i stor grad. Men også systemkameraet for de litt mer kvalitetsbeviste er i fritt fall. I dag presenterte Elektronikkbransjen bransjetallenen for 2014. E24 raporterer fra frokostmøtet i denne artikkelen. For speilreflekskameraer (DSLR)er salgsfallet på 37 prosent, mens obejktivsalget faller tilsvarende med 32 prosent. For speilløse systemkameraer (MILC) raporteres det om en ubetydelig endring på minus 2 prosent fra fra 2013. Det er ikke uventet kompaktkamerasegementet som det går dårligst med. Her finner vi en salgsnedgang på 50 prosent!

Ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv er Norge det landet der systemakamerasalget sank mest i første halvår 2014. Salgssvikten var på hele 43 prosent i første halvår.

"I første halvår (2014) i år ble det solgt 67.000 system- og kompaktkameraer i Norge. For bare tre år siden var tallet 185.000 kameraer i samme periode, skriver Teknisk Ukeblad."

Også internasjonalt sank kamerasalget med ca 30 prosent i 2014 ifølge statistikken hos Personal View.

Kanskje tvilsomt om Canons siste modell med 50 megapixels bildebrikke (veil pris fra 35.000,- kroner) vil bidra til at det totale systemkamerasalget vil øke igjen i 2015.

mandag 9. februar 2015

BOOT 2015

Scubapro Nova 700 / 700R


ScubaPro er ute med to nye dykkelamper som begge er utstyrt med en CREE XM-L2 LED som gir ca 700 - 800 lumen og har en fargetemperatur på 6000 K (kelvin). Hovedforskjellen er at Nova 700 benytter 3 stk C-batterier og lyser i ca 10 timer, mens Nova 700R bruker et oppladbart 18650 LithiumIon-batteri og har en maksimal brenntid på ca 2,5 timer. Lampene har feste for snapkrok i bakkant, er laget i aluminium og er vantette til 300 meter. Jeg kommer tilbake til denne lampen når jeg har fått prøvd den under vann.

ScubaPro Nova 700R og Nova 700.
Bortsett fra Nova 700 så hadde Scubapro en rekke nyheter på våtdraksfronten og flere nye regulatorer i årets utstyrskatalog. Klassikere som jetfins og frameless-maske er selvsagt også på plass.

ScubaPro X-Tek.

BOOT 2015

SUEX

Den italienske DPV-produsenten SUEX (SUbmarine EXploration) hadde vel i grunn bare en nyhet i år. Den nest minste DPVen XJOY 7 er nå tilgjeneglig med sort frontparti. Tidligere har sort front kun vært tilgjengelig på OEM-utgaven som SUEX lager for Halcyon med NiMH-batteri; Halcyon HDV R14.

Black is back.

SUEX på Boot 2015.

SUEX "rescue" DPV i rødt.søndag 8. februar 2015

BOOT 2015

Ewa-Marine

Undervannshus til et systemkamera kan være en dyr investering. Dersom du bare har behov for å bruke kameraet ditt i overflaten finnes det billigere alternativer i form av vanntette poser fra fesk Ewa-Marine. Undervannsposene kan fungere ned til 10 meter på noen kameramodeller. Posene har en linsevindu i glass, men siden dette er flat vil du ikke få den samme vidvinkelen som med et objetiv bak et tilpasset domefrontglass. Ewa-Marine forhandles i Norge bla av Scandinavian Foto.

Undervannsposer fra den tyske produsenten Ewa-Marine.

BOOT 2015

EasyDive Leo3 universalhus og Carbonarm

Her har vi to produkter med samme produsentadresse så jeg regner med at de to produktene kommer fra den samme produsenten i Italia. Leo3 fra EasyDive er et universalhus som er designet for å passe sammen med en rekke kameraer fra Canon og Nikon. Nå er det jo et virvar av forskjellig plassering av knapper på en Canikon-kamerakropp, så easyDive har løst dette ved å bruke en elektronisk kontrollmerkanisme. Tradisjonelle kameraspesifikke undervannshus har jo fysisk overføring av funksjonene via knapper, gjennomføringer, og masse bevegelige armer og deler på innsiden. Når man skal bytte kamera i et Leo3 universalhus gjør man dette ved å kjøpe en firmware-oppgradering på nettet. Samtidig som man laster ned programvaren sender EasyDive deg en nye kamera-holder i posten. Over femti kameramodeller fra Canikon skal være støttet. Ulempen med denne fremgangsmåten er at det i utgangspunktet bare er standardfunskjoner som er støttet. I tillegg har du en ekstra feilkilde i at styringselektronikken til undervannshuste kan svikte. EasyDive har også universalhus for videokameraer.

Leo3 universalhus for over 50 forskjellige typer Canikon-kameraer.

EasyDive har også universalhus til videokameraer.
EasyDive produserer også armer og flytearmer under merkenavnet Carbonarm. carbonarm bruker den idustristandardiserte diameteren på 2,5 cm (1 tomme). Flytearmer kan gjøre en stor forskjell på tunge kameraoppsett. Spesielt ved videofilming vil en kamerarigg med tilnærmet nøytral oppdrift gjøre det mye enklere å filme stabile videobilder med jevne bevegelser. Det blir nesten som en Steadicam under vann. Selv bruker jeg de flytearmer fra Hugyfot.

"Carbonito" ønsket deg velkommen til EasyDive og Carbonarms messestand på Boot 2015.fredag 6. februar 2015

Nye Olympus objektiver i PRO-serien

Olympus lanserer 8 mm fisheye f1,8 og 7-14mm f2.8 sommeren 2015

Selv om Panasonic og Olympus deler på Micro43-systemet så er det flere iøyenfallende forskjeller på de to leverandørene. Mens Olympus har et innebygget stabilisatorsystem i selve kamerahuset (IBIS - In Body Image stabilization) har Panasonic valgt å bygge in stabilisatoren i selve objektivet. Micro43-systemet støtter en automatisk geometrisk korreksjon av bildet du tar (for å rette opp svakheter i objektivet), men det er ikke sikkert at denne korreksjonen går på tvers av kameraprodusentene når det gjelder korreksjon av kromatisk abberasjon og vignettering som finnes på noen objektiver og kamerakropper.

Bortsett fra det ovenstående så kan du fritt bruke objektiver og kamerkropper fra de ulike Micro43-produsenteme om hverandre. Til undervannsbruk har det spesielt vært tre objektiver som vi kan trekke frem: Olympus 60 mm f2.8 makro, Panasonic 8 mm f3.5 fisheye og Panasonic 7-14 mm f4.0 vidvinkel. Panasonic sin 45 mm f2.8 makro har ikke vært så populær etter at Olympus son 60 mm makro kom på markdet og brukes derfor også på Panasonic sine kameraer. Når det gjelder vidvinkelfortografering under vann har ikke Olympus hatt noe fisheye-objektiv som kan konkurere med Panasonic sin 8 mm og den rektilinære 7-14 mm har også vært alene på tronen.

Nå ser det ut til at Olympus akter å gjøre noe med situasjoen og nå har de lansert både en 8 mm fisheye med f1.8 og en 7-14 mm f2.8 i sin nyeste PRO-serie med kvalitetsoptikk. Begge objektivene skal komme i løpet av sommeren 2015 ifølge Olympus sitt pressematriell.


http://gopro.com/

Olympus sin PRO-serie får i løpet av sommeren to vidvinkelobjektiver med stort lysutbytte.
Bildestabilisator et ikke så viktig på vidvinkelbilder og hverken Panasonic sin 8 mm f3.5 fisheyeobjektivet eller 7-14 mm f4.0 har bildestabilisator. Avhengig av hvor hurtigt undervannshus produsentene er til å støtte de nye objektivene så kan disse to nye vidvinkelobjektivene raskt kunne bli den foretrukne optikken til undervannsbruk i  Micro43-systemet.

Skal du fotografere mye stillbilder er nok en fisheye å foretrekke, men skal du filme mye video vil nok som regel et rektilineær objektivt gi en mer nøytral effekt. Filmer man video med en fisheye optikk så vil man fort kunne å en sånn GoPro effekt.

Nauticam sin domeport til Panasonic sin 8 mm fisheye..

Naticam sin domeport til Panasonic 7-14 mm.

torsdag 5. februar 2015

BOOT 2015

BtS-EU med nye agenturer

BtS-EU (Beyond the Shore Europe AG) har i mange år vært en europeiske distributør for kjente merker som Halcyon Dive Systems, DUI tørrdraketer, stålflasker fra Eurocylinder Systems (ECS) og aluminiumsflasker fra Luxfer Gas Cylinders. Mange ble derfor overrasket da BTS-EU gikk inn på eiersiden til utstyrsprodusenten OMS (Ocean Management Systems) sammen med DUI og et polsk dykkersenter på høsten i 2014. På årets Boot ble det vist frem noe utstyr fra den kommende katalogen som vil bli introdusert i år. Mye så ut til å være som tidligere, vinger både med og uten strikk var for eksempel på plass. BtS-EU vil distribuere OMS i Europa og DUI i Nord-Amerika. I skrivende stund kan du ikke se noen av produktene på den nye hjemmesiden til OMS.

En annen detlaj i distributør- og produsentsirkuset finner vi i USA. DUI var lenge tørrdrakt nummer en for dykkerne i GUE og Halcyon-miljøet, men for en stund siden så ble Halcyon Dive Systems distributør av SANTI sine tørrdrakter i USA. Det kan være et åpent spørsmål om hvor lenge BtS Europa AG fortsetter å være Halcyon distributør, samtidig er det BtS-Europe AG som har registrert HALCYON som varemerke for dykkerutstyr i Europa. Mister BtS-EU distribusjone av Halcyon vil Halcyon med stor sannsynlighet måtte bytte ut varmerket på produktene sine med noe annet!

Jeg har tidligere skrevet om de nye sveitsiske dykkercomputerene fra SeaBear som BtS-EU skal distribuere i Europa. Dette kan du lese mer om i blogginnlegget om dykkekomputere med fargeskjerm på Boot 2015.

Også i år hadde BtS-EU en stor salgsstand der forhandlere fra hele Europa selger utstyr gjennom BtS-EU standen. Men mens man i 2014 kunne få kjøp seg et prisgunstig dobbeltsett med Halcyon kran/manifold, var det kun BtS-EU sine egne kranmanifolder som vår å finne på årets flasker. Kranene var merket BTS-EU men så ut som en standard Scubatec-kran, med sitt røffe firkantede design.

OMS er nå blitt et tysk selskap som er deleid av BtS-EU, DUI og et polsk dykkesenter.

BtS-EU skal distribuere dykkecomputerne til SeaBear Diving i Europa.

Halcyon sine produkter var fremdeles på plass på BtS-EU sin stand. Det er et åpent spørsmål om dette vil fortsette i fremtiden nå som BtS-EU har tatt over OMS sammen med DUI.

Halcyon syr gjerne spesialversjoner av vingene sine i den fargen som kunden ønsker.
Ellers var som vanlig standen til GUE vegg-i-vegg med BtS-EU.

Ny firmware til GoPro Hero 4


GoPro har nå frigitt firmware versjon 2.00.00 til GoPro Hero 4. Har du toppmodellen Black Edition får du følgende nye muligheter:
HERO4 Black update v02.00.00 
New Modes + Features
Adds Time Lapse Video mode
Adds 720p240 video mode (Narrow FOV only)
Adds 2.7K60 video mode
Adds Auto Image Rotation
Adds 30 photos/6 seconds Burst rate

Performance Improvements
Changes Protune default video ISO to 1600
Usability Improvements
Adds Reset option for camera Wi-Fi settings
Displays Night Lapse shutter time on the camera status screen

LCD Touch BacPac Improvements
Delivers the ability to add HiLight Tags during playback
Adds new gesture to display the last photo or video captured
Automatically locks the display after the camera goes to sleep

General Improvements + Bug Fixes
Night Lapse stability improvements
At du nå kan filme i hele 240 bilder per sekund i 720p mode gjør det mulig å filme sekvenser som du kan senke hastigheten på nesten 10 ganger under avspilling (25 bilder/sekund i vårt tv-system).tirsdag 3. februar 2015

BOOT 2015

Polske produsenter

Dykking er ifølge informerte kilder en populær aktivitet i Polen. Da er kanskje ikke så rart at en rekke polske produsenter av dykkerutstyr har blitt stadig mer aktive på markedet. De fleste kjenner til tørrdraktsprodusenten Santi Diving (som egentlig startet som en produsent av arbeidsklær), men vi har også Techline by Scubatech, xDeep og varmedressprodusenten No Gravity som er siste skudd på stammen. Jeg skal se på et par nyheter fra Boot 2015 i denne bloggposten.

xDEEP

Jeg har tidligere skrevet om dykkercomputeren til xDeep i bloggen, men xDeep hadde også et par andre spennende nyheter.

xDEEP på Boot 2015.
 xDeep har fremstilt en ny vinge der innfestingen til innflatorslangen er helt på toppen av vingen. De bruker dermed ikke den vinkelen i plast som 99 prosent av de resterende vingeprodusentene er kjente for. Får å få optimal plass til slangen har de laget et kutt i bakplaten, men vingen kan også brukes sammen med den tradisjonelle bakplaten du kjenner fra før.

En detalj fra xDEEPs nye bakplate/vingesystem.

No Gravity

No Gravity er en ganske ny polsk produsent av varmedresser og tilbehør. I motsettning til en del andre produsenter så bruker ikke No Gravity Thinsulate som isoloasjonsmateriale, men isteden lager de produkter som kun bruker Polartec. I tillegg til varemdresser i ulike tykkelser produserer de også sokker, innerhansker og forskjellige typer yttertøy.

No Gravity på Boot 2015.
Jeg kjøpte med meg et par innerhansker laget i Polartec Thermal Pro materiale og skal skrive mer om disse når de har fått blitt med under vann.

No Gravity innerhanske laget i Polartec Thermal Pro materiale.