søndag 5. april 2015

Sjøhistorisk magasin i Stavern

På besøk hos Sjøhistorisk magasin i Stavern

Skatter fra havets bunn

I et gult galeiskur på Fredriksvern verft i Stavern har blant annet Stavernsmannen Yngve Rakke laget en stor utstilling om skipsvrak og skipsfunn. Det meste har en lokal koloritt og består av funn og bekskrivelser av vrak langs Vestfold- og Telemarkskysten, men også mer berømte funn og forlis er med. Barna er heller ikke glemt og utstillingens museumsbutikk pusher Redningseskapets barneprodukter over en lav sko. Det blir for såvidt en selsom blanding av Blücher, Titanic og Elias, men bakmennene skal ha kudos for å ha funnet metoden for å få penger inn i kassen. ;-)

I et gult galeiskur på Fredriksvern verft i Stavern finner vi Sjøhistorisk magasin.
Sjøhistorisk samling er åpent i sommerhalvåret og ellers etter avtale. Ynge Rakke har vært dykker siden 1972 og i tilegg til pioneerdykking i Nordsjøen har det blitt mye dykking etter skipsvrak langs Vestfoldkysten. Mange av funnene skjedde i samarbeid med Gudmund Olsen - en annen Stavernsmann med nese for skattejakt under vann. Nå er skipsfunn og gjenstander funnet under vann blitt strengt regulert sammenliknet med tidligere tiders mer løssluppne holdninger, men Yngve Rakke har tatt opp og utstilt sine funn i forståelse med museumsmyndigheter. Men det er heller ingen grunn til å legge skjul på at det også har vært feider mellom "skattejaktmiljøet" i Stavern og både Riksantikvar og forskjellige museumskuratorer. Men gjenstandene i den gule barakk skal altså være stuereint i privat eie.

Museet forteller greit om historien til kjente lokal vrak som for eksempel D/S Kong Helge, D/S Løveid, D/S Jonia og slaveskipet Charlotte Amalie. Men man som nevnt også funnet plass til Rundeskatten, Blücher, Titanic og den forsvunne seilbåten til Jarle Andhøys ekspedisjon til sydpolhavet. Er du dykker og vrakintressert er Sjøhistorisk magasin vel verdt et besøk.

Samlingen inneholder forskjellig slags historisk dykkerutstyr.

D/S Løveid som ligger i mudderet innerst i Frierfjorden.
Modell av det tyske slagskipet Blücher

Skattejakt under vann kan høres forlokkende ut, men ifølge kulturminneloven tilhører alt at skipsfunn og tilhørende gjenstander staten dersom de er eldre enn 100 år.

Gjenstander fra Blücher i Drøbaksundet.


På regalskipet Kronan har det også vært en rekke nordmenn med på utgravningen.
Skipsklokke fra Jonia

Video på Vimeo:

Eksterne lenker:

Skipsvrak forsøkt plyndret (Charlotte Amalie)

Fikk poser med penger (som lønn)

På sporet av Den spanske armada

Fra galeiskur til museum

Skilting på havets bunn

D/S Jonia

Matritime Recovery Ltd