tirsdag 17. oktober 2017

En oppskrift på en katastrofe

Drukning og redning

En ulykke har sjeldent en enkelt årsak. Ofte er det snakk om en kjede av hendelser som leder frem til katastrofen.

https://www.nrk.no/telemark/laerer-provde-a-redde-elever-som-druknet-1.13733756

Nylig skjedde en dramatisk båtulykke i Seljordsvannet som resulterte i at hele tre personer druknet. Dette til tross for at båten ifølge media bare var 15 meter fra land. Når kjenner jeg ikke til saken på andre måter enn det som har blitt beskrevet i media, men slik det fremstilles her er saken på alle måter en oppskrift på en katastrofe.

Seks personer var i høsteferien på tur i en "14-fots" småbåt på Seljorsvannet. Fem av personene var elever på voksenopplæringen i Bø som driver med kursing i norsk og introduksjonopplæring for flyktninger. Det sjette personen var en lærer på skolen som på privat initiativ hadde tatt med disse fem elevene på høstferie til en hytte ved Seljordsvannet.

Ifølge forklaringene som er gitt i media kantret båten etter at høye bølger slo inn over båten og fylte denne med vann. Enkle "14-fots" småbåter har som regel sterkt begrenset kapasitet. Ofte er de godkjent for maksimalt fire personer. I dette tilfellet befant deg seg hele seks voksne personer ombord. Det er ukjent om det i tillegg var baggasje i båten, noe som ville tynget den ned ytterligere. Siden bølger på innsjøen slo over ripa på båten bidrar det til å styrke teorien om at båten hadde lavt fribord.

Samtlige seks personer havner i vannet. Fire av disse, hvorav læreren er den ene, klarer å svømme i land. To personer klarer ikke å nå land ved egen hjelp. En av disse er oppgitt til å være utstyrt med et flytehjelpemiddel, den andre hadde ingen form for flyte- eller redningsvest.

Læreren velger nå å kaste seg ut i vannet igjen for å forsøke redde de to som ifølge vitneutsagn befinner seg ca 15 meter fra land. Vi må gå utifra at disse to har dårlige svømmeferdigheter og nå trolig kjemper for å holde seg flytende. Trolig har de for lengst fått panikk. I en slik tilstand forsvinner all selvkontroll og rasjonell respons. Det er forbundet med stor fare å forsøke å redde slike personer uten å ta de nødvendige forhåndsregler. En panikkslagen person i vannet vil klynge seg til personen som forsøker å redde en og vil dermed kunne forårsake at begge to synker under overflaten.

Dette bør være velkjent for personer som har gått på viderekommende dykkerkurs. Ved forsøk på å redde en dykker i panikk skal man nærme seg personen bakfra og ta tak i flaskekranen(e), sikre personens oppdrift og deretter taue vedkommende på ryggen inn mot land. Alt for å hindre at den panikkslagne personen skal kunne klynge seg til deg og skape en farlig situasjon for dere begge.Det samme prinsippet gjelder dersom man skal forsøke å redde en person som har falt i sjøen. Siden det er livsfarlig for deg å komme i direkte kontakt med en person med panikk i vannet skal du alltid ha noe mellom deg og den du ska forsøke å redde. Dette omtales gjerne som en "forlenget arm" i førstehjelpslitteraturen. Dette kan være en redningsbøye som er spesiallaget til formålet eller et improvisert hjelpemiddel som en stokk, åre, flytvest eller håndkle.

Slik vi har sett i forbindelse den tragiske ulykken i Seljordsvannet så kan du ikke redde andre hvis du ikke først tar vare på deg selv.
Kilder:


EB 17.10.2017