tirsdag 28. juli 2015

Vraket som ble funnet to ganger!

Vraket som ble funnet to ganger!

En gedigen mediabloff fra dykkerne i Ocean X Team / Ocean Discovery?

Artikkelen er oppdatert.


Både før og etter at en sovjetisk undervannsubåt grunnstøtte i den svenske skjærgården på begynnelsen av 80-tallet har ubåtepisoder i svenske farvann vært en varm potet. Vi skal ikke lengre tilbake enn høsten 2014 for å finne en omfattende millitær "jakt på rød oktober" i den svenske skjærgården. Fjorårets leiting var resultatløs med unntak av noen uklare bilder av "et eller annet" uidentifisert objekt.

I en slik sammenheng er det forsåvidt ikke unaturlig at video av et hitil ukjent ubåtvrak i Østersjøen blir slått stort opp. Men det er jo ingen grunn til å la all kritisk sans bli blåst vekk som dugg for solen.

Den 27-7-2015 slipper vrakdykkerne i Ocean X Team en pressemelding om at de har funnet et hitill ukjent ubåtvrak i Østersjøen. Samtidig blir den svenske avisen Expressen brukt som mediapartner til å frigi fragmenter fra en video filmet med ROV som viser en knippe bilder og scener fra vraket. Spekulasjoner fra både medlemmer i Ocean X Team og andre kilder brukes til å hause opp situasjonen rundt ubåtfunnet.

Men det varer ikke lenge før andre kilder rask identifiserer ubåten som en russisk ubåt av SOM-klassen. På under tre timer ble vraket identifisert av flere på Twitter, som i denne Twitter-postingen for eksempel. Denne ubåttypen ble bruk av Russland i første verdenskrig og ubåten som ga klassen sin navn (SOM er russisk for Catfish aka "Malle") forsvant i 1916 etter å ha kollidert med en svensk båt.

Den russiske ubåten Som - Сомъ - "Mallen".
På videoen som ble tilgjengeliggjort av Expressen kan man tydelig se deler av det russiske navnet på "Catfish" aka Som - Сомъ. Spesielt det siste tegnet som likner på en b er fremtredende i videoen. Det spesielle med dette kyrilliske tegnet er det ble fjernet fra stavingen av Som i Russland etter revolusjonen i 1918.Dermed kan man ganske raskt tidsfeste vraket til å være fra før 1918.

Forsvarsmakten i Sverie bekreftet på tirsdag ettermiddag den 28.7.2015 at ubåten på videoen med stor sannsynligheten er den russiske ubåten "Mallen" som forsvant i 1916.

Med flere åpenbare tegn på en eldre russisk undervannsubåt er det et naturlig spørsmål om ikke vrakfinnerne i Ocean X Team viste langt mer enn de fortale den svenske avisen Expressen i intervjuer på mandag 27.7.2015. I intervjuet ble det spekulert både høyt og lavt om alder og hensikt med den fremmede ubåten i den svenske skjærgården.

Allerede sommeren 2014 etterlyste Peter Lindberg - som er et sentralt medlem i Ocean X Team - informasjon om "Som" på nettforumet til Uboat.net. Informasjon om selve leteområdet oppgir Ocean X team å ha fått fra det islanske firmaet iExplorer som eies av en russer med  interesser i forskjellige typer dykkeaktivitet og russiske ubåtmuseer.

Gutta i Ocean X team har tidligere gjort seg bemerket med det som de presenterte som et mulig UFO-funn i Østersjøen. Se artikkelen Sirkelen i Østersjøen på Wikipedia.

En del kritiske røster ser klare tegn på at Ocean X Team nok en gang bevist har hauset opp og mystifisert sine oppdagelser i Østersjøen. Den fremlagte mystikken rundt ubåtfunnet er trolig et bevisst spill for å drive markedsføring rundt en nye 6-episoders tv-serie som nå er til salgs:


Oppdatering

Etter at jeg postet linker til en del kritiske kilder har VG endelig sett lyset og kommet med en litt mer balansert kommentar: http://www.vg.no/nyheter/meninger/sverige/naar-en-hundre-aar-gammel-ubaat-blir-til-russisk-spionoperasjon/a/23496309/

"At vrakdykkerne i Ocean X-team, et selskap som i mai ba om sponsorer til en ny internasjonal tv-serie som de skal produsere, kan en ting eller to om markedsføring er åpenbart. Tidligere har selskapet funnet noe «som kan være en UFO» på havets bunn. Også det fikk en del pressedekning."

Forøvrig: Ocean X hevder å ha kilder i historiske russiske millitærarkiver, via et Islandsk (?) firma som eies av en russer. For det første; dersom dette hadde vært en aktuell forsvarspolitisk sak så hadde de ikke fått greie på en dritt fra slike historiske arkiver. For det andre så må vi nesten forvente at det historiske arkivet fortalte hvilken ubåt som hadde forlist i det aktuelle ormådet. At de lette i blinde etter en ukjent ubåt kan mao avskrives som usannheter. Begge firmaene som nevnes i denne sammenhengen har hatt båter i området også i 2014. Som det nevnes på Twitter så har ikke Ocean X egen båt men chartrer et fartøy som trolig koster 20 - 25 000 SEK i døgnet å leie.