onsdag 15. februar 2017

Boot 2017 - Keldan

Videolys for de proffesjonelle

Daniel Keller hos Keldan er det alltid hyggelig å ta en prat med på Boot-messen. Tilsynelatende var de ikke så mye nytt i år da alle lampene ser identiske ut med fjorårets modeller. Men hele den kompakte videolampeserien fra 24x, 18x, 8x til 4x er oppgradert med en 7 trinns justering av lysstyrken. I motsettning til tidligere kan man nå dimme lyset ganske kraftig ned på de laveste nivåene. Det er nok noe mange har savnet tidligere.

Keldan på Boot 2017.
Ellers så promoterer Keldan sine fargekorreksjonsfiltere. Disse kan brukes på 8x og 4x videolampene sammen med et filter foran kameraet. Prinsipper er jo for så vidt velkjent fra før. Under vann mister du mye rødt lys og spekteret blir dominert av de blå bølgelengdene. Et rødfilter kan forsterke de små restene av rødt slik at fargegjengivelsen blir mer naturlig. Men hvis du kombinerer det med videobelysning får du et misforhold mellom det naturlige lyset i dypet (dominert av blått) og lyset fra videolampen (hvitt spektrum). Keldans løsning er å utstyre videolampene med et blått filter i tillegg til rødfilteret på kameraet. Dermed blir alt lyset i balanse. Ulempen med fremgansgmåten er at du må bytte filter i samsvar med dybden du filmer på. Derfor finnes det tre sett med filter: et til +/- 5 meter, et til +/- 10 meter og et siste til +/- 20 meters dybde. Er du dypere enn dette vil uansett lampene dine være den dominerende lyskilden i bildet. Derfor er mao ikke en teknikk for deg som liker å filme dype vrak på 50 meters dyp.

På Boot 2017 presenterte Daniel Keller sine fargekorreksjonsfiltere i et eget seminar på Water Pixel scenene.


Daniel Keller.

Daniel Keller med sine spektrum-filter og "ambient light"-filter.

Et rødfilter foran kameralinsen gjenskaper noe av rødfargene du mister under vann.

Keldan 8x og 4x videolamper.

Tekniske data for Keldan Video 4x videolampe.

Tekniske data for Keldan Video 8x videolampe.

keldan sine videolamper har alle et buet frontgalss for å få best mulig spredningsvinkel under vann ("dome port" effekt).

Den modulære videolampen Video 8M lar deg bytte ut LED-modulen med forskjellige typer etter hehov (høy CRI, maks lumen, blått lys, UV lys, rødt lys, etc).

Keldan sine videolamper bruker nå for det meste såkalte COB-emittere der mange små LED-emittere er sammenstilt på en chip (COB = Chip On Board),

Modulære lyskilder til Video 8M lampen.

En flytekrage kan brukes for å gjøre de store og tunge videolampene 24x og 18x mindre nagative under vann.

Daniel Keller på Pixel World scenen.

Typisk fargespekter under vann. Blått dominerer og de røde fargene er nesten helt borte i spekteret.

Korrigert lysspektrum med et rødt fargefilter.

Virkningen av filtrert kunstig belysning.

Sammenblanding av ulike typer lys fra omgivelsene og lampene skaper problemer.

Et "ambient light"-filter gjør at lampene lyser med samme fargespektrum som den naturlige belysningen i omgivelsene.

EB 15.02.2017

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar